Hỏi đáp kỹ thuật

Q&A

Phòng chống bệnh cho trại quy mô khoảng 100 nái đã nhiễm bệnh tai xanh

Câu hỏi:  Xin cho hỏi biện pháp phòng chống bệnh cho trại quy mô...

Q&A

Cừu bị co giật

Câu hỏi: tui có 1 con cừu đực ( khoảng 25kg rồi) tự nhiên bị bệnh...

Gửi câu hỏi cho chúng tôi