Phòng chống bệnh cho trại quy mô khoảng 100 nái đã nhiễm bệnh tai xanh

Câu hỏi: 

Xin cho hỏi biện pháp phòng chống bệnh cho trại quy mô khoảng 100 nái đã nhiễm bệnh tai xanh (PRRS) khoảng 6 tháng

Trả lời:

Việc phòng chống bệnh PRRS muốn hiệu quả cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn sinh học và tùy theo đặc điểm dịch tễ của từng trại. Bạn không nêu rõ là hiện tại tình trạng đàn nái, đàn heo như thế nào, tỷ lệ dương tính, trên đàn nái, trên tổng đàn heo, với kháng thể kháng PRRSV ra sao? Trại có làm xét nghiệm tìm vi-rút PRRS trong trại không…?

Gửi câu hỏi cho chúng tôi